G-Voetbal is voor iedereen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen ook zelf spelen.

In bijna elke stad en regio zijn er clubs die ook G-voetbal aanbieden. G-voetbal is geweldig: om zelf te doen, om er supporter van te zijn of om er als vereniging mee aan de slag te gaan.

G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie. Het is voor spelers/speelsters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

In Nederland is er ook een speciale jeugdcompetitie. Dit is voor de spelers van 6 tot en met 16 jaar. Vanaf 16 jaar komen de spelers in de seniorencompetitie terecht. Ook voor de senioren is er dus een competitie. Die is groter in vergelijking met de competitie voor de jeugd. Echter is er in West 2 een andere opzet. De verenigingen met een g-jeugdafdeling hebben in samenwerking met de KNVB een tussengroep van 17 t/m 23 jaar ingelast. De zogenaamde onder 23. Deze groep speelt inmiddels ook al in competitie verband georganiseerd door de KNVB.
Zowel de jeugd als senioren competities vallen onder de KNVB.

Het doel van deze website is om het g-voetbal onder de aandacht te brengen en ook te laten zien dat het niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking is, wat een vooroordeel is.
En ook om te laten zien dat g-voetballers op hun manier ook goed kunnen voetballen.