Waarom sponsor worden?

Sponsorgelden zijn een levensader voor de Stichting Vrienden van de G. Ondanks het feit dat veel bedrijven op dit moment kritisch naar hun sponsorbudget kijken, blijft het voor de Stichting noodzakelijk om nieuwe sponsors te werven en onze bestaande sponsors te koesteren.

Een explosief groeiend aantal mensen (89 spelers) met een beperking genieten van de voetbalsport, actief of passief, individueel of in teamverband, recreatief of op topniveau. Sport ontstresst, sport is gezond, sport is vrijetijdsbesteding nummer 1, sport verbroedert, sport is mooi, spannend, en voor miljarden het meest geliefde kijkspel, langs de lijn of op TV.

                                                                        =============

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van lichamelijke en geestelijk gehandicapten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting dient aldus uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang. Ook de uitgaven die de stichting beoogt te doen dienen uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend voormeld algemeen belang.

De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

                                                                        ============

  Sponsoring van sporters met een beperking draagt absoluut in positieve zin bij aan uw bedrijfsimago.
  G-Voetbal bestaat al van 1986 bij de voetbalvereniging Rigtersbleek en kent een nog steeds groeiend ledenaantal. Continuïteit is dus gewaarborgd.
  Er is een ambitieus beleidsplan aanwezig
  U weet precies waar uw financiële bijdrage aan wordt besteed. Wij maken u dat helder op onze website www.stichtingvriendenvandeg.nl.
  Sponsoring is een relatief goedkope manier (ANBI status) om u een grotere naamsbekendheid te geven of uw logo te promoten.

 

De mogelijkheden die we bieden om te sponsoren vind u in ons boekje Sponsorgids.