Het sportcomplex van de v.v. Rigtersbleek bevindt zich aan de G J van Heekstraat 15 te Enschede
(Enschede Noord in de wijk Het Twekkelerveld).

Adresgegevens                                             Postadres

v.v. Rigtersbleek                                            v.v. Rigtersbleek
GJ. van Heekstraat 15                                    Postbus 2193                                         
7521 EB Enschede                                         7500 CD  Enschede
053 435 92 39